3. den – pondělí 15. 7. 2019

Pondělí bylo plné soutěží, celotáborovka se rozjela na plné pecky. Už od rána nám přálo počasí, předpověď se tedy bezezbytku naplnila. A prý bude pořád líp. Po snídani se všechny oddíly představily po vzoru filmu Hunger Games. Po průvodu, který prošel celým táborem, proběhly prezentace jednotlivých oddílů. Všechny se povedly, proto na začátek všichni dostali plný počet bodů. Před obědem čekal soutěžící Boj o život. V náročné soutěži si nejlépe vedli druzí nejstarší kluci v kategorii starších a nejmenší kluci v kategorii mladších. Dalším úkolem bylo hledání filmových rekvizit. Táborníci museli prokázat mnohé schopnosti a dovednosti, aby v této soutěži uspěli. Tady už se soutěžilo naplno, vítězi se nakonec stali nejstarší chlapci. Po večeři proběhla soutěž nazvaná Audiostop. Celý oddíl společně hádal filmy, pohádky nebo seriály podle znělek nebo písniček. Největší znalost filmů prokázali druhé nejmladší holčičky, které s drobnou nápovědou poznaly všech třicet filmů. Naše kuchyně už najela na svůj standard a plní nám žaludky velkými dobrotami. Dneska to byla kuřecí směs. A všem moc chutnala.