ŘÁD KOUPÁNÍ

ŘÁD KOUPÁNÍ

 

 

  1. Koupání provádí jednotlivé oddíly pouze v době a rozsahu uvedeném na vyvěšeném denním programu tábora. Odd.vedoucí nemá právo změnit jinou programovou činnost o své vůli za koupání. Takováto změna může být provedena pouze se souhlasem vedoucího tábora a musí být vyznačena na vyvěšeném denním programu.

 

  1. Koupání je povoleno pouze ve vyhrazených a určených místech.

 

3.Účastníci LDT se mohou koupat jen za teplého počasí, kdy voda má teplotu nejméně 20°C. Doba pobytu ve vodě v těchto případech nesmí překročit 30 minut. Táborníci střední a nejstarší věkové kategorie (od 10 do 15 let) se mohou koupat i ve vodě mající nejméně 18°C, doba jednoho pobytu ve vodě se však zkracuje na 10 minut.

 

4.Koupání vede osobně odd.vedoucí. Do vody vstupují děti pouze na jeho přímý pokyn a ve skupině nejvýše 10 dětí. Řádným poučením je třeba zajistit aby se děti nerozbíhaly nebo nevstupovaly do vody.

 

5.Při koupání musí mít odd.vedoucí přehled o svých koupajících se dětech. Pokud sleduje koupající děti ze břehu, musí být připraven okamžitě zasáhnout a děti nesmí být od jeho stanoviště neúměrně vzdáleni. Pokud je odd.vedoucí společně s dětmi ve vodě, musí být skupina jeho dětí pohromadě.

 

  1. Mezi jednotlivými úseky koupání provádí odd. vedoucí s celým oddílem  výchovný program.
  2. Po skončení koupání se děti řádně osuší a převléknou do suchého oděvu.

 

  1. Vstup do vody je zakázán:

        30 minut před a 90 minut po hlavním jídle

        při nachlazení a zvýšených teplotách

        při kožních nemocech

        ve všech případech, kdy o tom rozhodne vedoucí koupání nebo táborový zdravotník

 

  1. Při  celotáborovém „koupacím“ programu musí být přítomen i zdravotník tábora.

 

10.Všichni účastníci táborového koupaliště jsou povinni plnit příkazy vedoucího koupání.

 

11.Vždy pamatujte na důvěru, s kterou vám rodiče svěřují své děti!

 

 

 

 

Za II. turnus LDT  OO Buzuluku Komárov          

                                                               Pavel Kubík