Doslo k neocekavanemu problemu... :-(

na oprave se usilovne pracuje

hosted by raspberry.cloud