Informace rodičům

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA II.TURNUS LDT SMETANKA 2018 bylo spuštěno

Přihlášku můžete stáhnout zde

 

Pokyny pro pobyt v LDT SMETANOVA LHOTA

II.turnus 14.7. až 28.7.2018

 

Vážení rodiče,                                           

nabízíme Vám pro Vaše děti pobyt v Letním dětském táboře ve Smetanově Lhotě v jižních Čechách. Tábor se nachází nedaleko obce Smetanova Lhota u Čimelic, asi 25 km před Pískem, rozkládá se na louce obklopené lesy, na břehu říčky Lomnice. Tábor má veškeré vlastní zázemí na velmi vysoké úrovni s bazénem. Prakticky celý areál byl  v  roce 2003 rekonstruován po katastrofální povodni v roce 2002.

Děti v  táboře jsou ubytovány ve tří a čtyřlůžkových zděných chatkách, v šestilůžkových dřevěných chatkách a nejstarší děti ve dvoulůžkových stanech s dřevěnou podlážkou na dlážděném podloží. Kuchyně a jídelna je umístěna v centrální budově, stravování je  5 x denně – snídaně, přesnídávka, oběd, odpolední svačina a večeře. Pitný režim je dodržován, děti mají  nepřetržitý přístup k pití. Strava je doplňována  ovocem a zeleninou.

Druhý turnus je určen pro 105 dětí od samostatných předškoláků do 17 let věku.

Pobyt v táboře začíná v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu obědem.

Doprava dětí do tábora je individuální, pro děti z Mostecka je realizována autobusem od areálu Chemopetrol.

Cena poukazu činí 5.000,-Kč. Úhradu lze (po dohodě s provozovatelem pí.Štochlová) rozdělit na dvě části s tím, že je nutné celou úhradu provést do 31.5.2018.

Vybavení lůžkovinami:

– děti ubytované v chatkách: prostěradlo, přikrývka (duté vlákno), povlečení na přikrývku, polštář (duté vlákno),   povlečení na polštář.

– děti ubytované ve stanech: prostěradlo, spací pytel, hyg. vložka do spacího pytle, polštářek, povlečení na polštářek, obyčejná deka.

Doporučujeme pro nejstarší děti ubytované ve stanech použít vlastní spací pytel.

V případě chladného počasí, při nočních teplotách pod 15°C, lze dětem přidat na přikrytí deku (Larisa).

Odjezd dětí do tábora

Děti z Mostecka jsou do tábora přepravovány hromadně, autobusem s odjezdem v sobotu 14.7.2018. Sraz účastníků je na parkovišti u točny rychlodráhy před areálem Chemopetrol 8.30 hodin ráno. Před odjezdem budou vybírána Prohlášení rodičů, Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (dle Vyhl.MZ č.148/2004) a Průkaz zdravotní pojišťovny (u posudku a průkazu pojišťovny postačují čitelné kopie). Posudek a průkaz budou dětem vloženy do zavazadla při odjezdu dětí z tábora. Děti, které jsou u VZP nedostanou žádné potvrzení o pobytu, protože VZP přispívá už pouze na Školy v přírodě pro I.stupeň ( ozdravný pobyt ) a na pohybovou aktivitu přispívá pouze Asociacím školních sportovních klubů.

Děti z jiných regionů mají dopravu individuální s nástupem v LDT v době od 10:30 do 12:00 v den nástupu 14.7.2018.

 

Bez posudku o zdravotní způsobilosti a průkazu pojištěnce NEMOHOU děti do tábora nastoupit!!
Příjezd dětí z tábora

Děti z Mostecka přijedou v sobotu 28.7.2018 na parkoviště u točny rychlodráhy před areálem Chemopetrol kolem 13. hodiny. Přesný čas bude upřesněn na stránkách tábora.
Upozorňujeme rodiče, že děti, pro které si nikdo nepřijde, budou dopraveny domů na náklady rodičů. Současně upozorňujeme, že provozovatel LDT (OO Buzuluku Komárov) nenese žádnou odpovědnost za případný úraz dítěte cestou domů bez doprovodu.

Děti z jiných regionů mají dopravu individuální s předáváním dětí v LDT v době od 9:00 do 10:00 v den ukončení II. turnusu 28.7.2018.

Přihlášku na tábor stáhnete na stránkách www.ldt-smetanka.cz. Vytištěnou přihlášku čitelně vyplňte (nezapomeňte na e-mailovou adresu), podepište a odešlete poštou co nejdříve na adresu:

Česká voda – Czech Water

Daniel Šimek

Dělnická 14

434 72 Most – Velebudice

Na Vaši e-mailovou adresu Vám odešleme přidělené číslo přihlášky, číslo účtu, kam odešlete platbu, konstantní a variabilní symbol. V případě naplnění kapacity tábora Vám napíšeme, že Vaše dítě bylo zařazeno mezi náhradníky.

Úhradu lze provést (i na dvě části) složenkou, převodem z účtu nebo lze vyřídit i fakturu. Fakturu lze vyřídit přímo u provozovatele LDT pí. Štochlová č.tel. 311 572 379, e-mail oskovo@buzuluk.cz.

Pozor, nepřehlédněte

Do tábora posílejte děti zdravé! Hlavní programovou náplní je sport a pobyt v přírodě. Není možné věnovat zdravotně oslabeným dětem individuální pozornost. Nemocné děti (děti, které se pomočují, tělesně postižené, těžší alergiky a pod.) posílejte do táborů se zdravotním dozorem nebo do táborů pořádaných některou zdravotnickou organizací. Pokud bude při prohlídce dětí v táboře zjištěna některá z uvedených nemocí, rodiče si dopraví dítě domů na vlastní náklady. Jestliže dítě užívalo v posledních 14 dnech nějaké léky, je nutné na tuto skutečnost upozornit při odjezdu, nejlépe sdělením do obálky. Obálku nadepište jménem dítěte, popř. i číslem poukazu. Stejným způsobem informujte při odjezdu i o lécích, které Vaše dítě v současné době užívá a léky předejte pracovníkům LDT při odevzdání posudku o zdravotní způsobilosti dítěte, prohlášení rodičů a průkazu pojištěnce. Informace jsou v zájmu dětí, zvláště těch nejmenších.

Nejezděte do tábora, netelefonujte dětem. Pro děti je připraven program, který by se tímto narušoval. Dětem pište co nejčastěji a vybavte je tak, aby mohly i ony psát Vám. O Vaše dítě je všestranně postaráno, neposílejte balíčky s ovocem a sladkostmi, neposílejte peníze v dopisech, reklamace při ztrátě nebudou řešeny. Pokud se budete oprávněně domnívat, že během probíhajícího turnusu, je péče o Vaše dítě zanedbána, obraťte se na hlavního vedoucího tábora vždy kolem osmé hodiny ráno na tel.č. 724 678 080. Po skončení turnusu na provozovatele OO Buzuluku Komárov tel.č. 311 572 379 (pí. Štochlová, Komárov)

Všechny věci řádně označte, seznam vlepte do kufru a kufr výrazně označte jménem dítěte. Nezapomeňte dětem zabalit pláštěnku a holínky. I v případě nepříznivého počasí je pro děti připraven aktivní program. Přibalte dětem plastový kelímek či hrneček na pití. Nedávejte dětem do tábora věci drahé, cenné předměty, výrobky ze zlata, elektroniku, mobilní telefony (děti nemají k dispozici přípojky elektrické energie pro jejich dobíjení, výjimky nejsou tolerovány). Vyvarujete se tak nepříjemností při zničení nebo ztrátě. Děti nejsou pojištěny proti zcizení osobních věcí.

Pokud děti budou mobilním telefonem či jinou elektronikou porušovat táborový řád, bude jim tato věc odebrána, uložena a předána rodičům při příjezdu. Přísně jsou zakázány kuřácké potřeby, alkohol a jiné omamné látky. Kapesné dle uvážení rodičů.

V ceně poukazu není zahrnuto úrazové pojištění účastníků a pojištění škody na osobních věcích způsobené vyšší mocí.

 

Adresa do LDT :

Příjmení a jméno č.odd.

LDT Buzuluku Komárov

Smetanova Lhota

398 04  Čimelice

 

Dětem hezky prožité prázdniny přeje hlavní vedoucí II.turnusu

Dan Šimek.

 

Stránky Letního dětského tábora ve Smetanově Lhotě v jižních Čechách, II. turnus.