Menu Zavřeno
swimming1

Řád koupání:

1.) Koupání provádí jednotlivé oddíly pouze v době a rozsahu uvedeném na vyvěšeném denním programu tábora. Odd.vedoucí nemá právo změnit jinou programovou činnost o své vůli za koupání. Takováto změna může být provedena pouze se souhlasem vedoucího tábora a musí být vyznačena na vyvěšeném denním programu.

2.) Koupání je povoleno pouze ve vyhrazených a určených místech.

3.) Účastníci LDT se mohou koupat jen za teplého počasí, kdy voda má teplotu nejméně 20°C. Doba pobytu ve vodě v těchto případech nesmí překročit 30 minut. Táborníci střední a nejstarší věkové kategorie (od 10 do 15 let) se mohou koupat i ve vodě mající nejméně 18°C, doba jednoho pobytu ve vodě se však zkracuje na 10 minut.

4.) Koupání vede osobně odd.vedoucí. Do vody vstupují děti pouze na jeho přímý pokyn a ve skupině nejvýše 10 dětí. Řádným poučením je třeba zajistit aby se děti nerozbíhaly nebo nevstupovaly do vody.

5.) Při koupání musí mít odd.vedoucí přehled o svých koupajících se dětech. Pokud sleduje koupající děti ze břehu, musí být připraven okamžitě zasáhnout a děti nesmí být od jeho stanoviště neúměrně vzdáleni. Pokud je odd.vedoucí společně s dětmi ve vodě, musí být skupina jeho dětí pohromadě.

6.) Mezi jednotlivými úseky koupání provádí odd. vedoucí s celým oddílem  výchovný program.

7.) Po skončení koupání se děti řádně osuší a převléknou do suchého oděvu.

8.) Vstup do vody je zakázán:

– 30 minut před a 90 minut po hlavním jídle
– při nachlazení a zvýšených teplotách
– při kožních nemocech
– ve všech případech, kdy o tom rozhodne vedoucí koupání nebo táborový zdravotník

9.) Při  celotáborovém „koupacím“ programu musí být přítomen i zdravotník tábora.

10.) Všichni účastníci táborového koupaliště jsou povinni plnit příkazy vedoucího koupání.

11.) Vždy pamatujte na důvěru, s kterou vám rodiče svěřují své děti!