Menu Zavřeno
MobilNe

Mobilní telefony:

V dnešní době má snad každé dítě svůj mobilní telefon. Pro rodiče je to určitě užitečná věc. Může kontrolovat své dítě, zda je v pořádku, v případě potíží se může dítě okamžitě spojit s rodiči. I přes to vás prosíme, abyste dětem na tábor mobilní telefon nedávali. V žádném případě nechceme omezovat kontakt rodičů s dítětem. V tomto článku bychom vám rodičům chtěli vysvětlit, proč není vhodné dětem mobilní telefon na tábor dávat.

Mobilní telefon umožňuje dítěti okamžitý kontakt s rodičem, a tak nedává možnost pro rozvoj samostatnosti dítěte a řešení problému v kolektivu či s vedoucím. Dítě může zavolat rodiči, ke kterému má pochopitelně bližší vztah než s vedoucím, ale na vzdálenost je opravdu obtížné cokoliv řešit, navíc když dítě řeší věc impulsivně.

Dalším příkladem je stýskání. Hodně dětem se na táboře zasteskne, obzvláště v době osobního volna či před večerkou, a hned volá svým rodičům. Snad každý rodič, který slyší své dítě plakat, chce sednout do auta a přijet si pro něj na tábor. Za chvíli je ale vše jinak a stýskání je zapomenuto. Už jsme se setkali s případem, kdy přijeli rodiče dítěte, které volalo, že chce okamžitě domů a po příjezdu našli své „robátko“ prohánět míč na hřišti a domů se mu nechtělo, protože chvilku po zavolání se vše vyřešilo.

Na našem táboře jsou děti pod neustálým dohledem ve dne i v noci. Věřte, že kdyby to bylo třeba, tak vás kontaktujeme.

Je samozřejmé, že rodičům se také zasteskne a rádi by věděli, jak se dítku daří. Proto také máme tyto webové stránky, kde podáváme reporty na denní bázi a přidáváme fotografie zachycené během dne. Nezlobte se na nás, pokud jeden den fotky a report nezveřejníme, ale tábor je v údolí se špatným signálem a není zde pevný internet. Někdy nás program s dětmi zmůže tak, že po splnění našich povinností a přípravy na další den padneme do postele. Také všichni víme, jak je to s datovými limity našich operátorů. Pro kontakt rodičů s dítětem určitě doporučujeme posílání pohledů či dopisů. Děti téměř každý den očekávají táborovou poštu. I těm větším dětem dělají pohledy stále velkou radost. Je pak těžké vidět zklamané dítě, kterému nepřijde ani jeden.

U dětí se také setkáváme s neduhy této doby, kdy děti používají své „chytré“ telefony pro hry, sociální sítě či jiné aplikace, místo rozvíjení sociálních dovedností, vnímání přírody, vlastně aby se děti učily zažívat nějaké dobrodružství a zážitky bez rodičů . Též to narušuje program dětí. Také nemáme na sociálních sítích děti a tak nemáme šanci odhalit nehezké chování vůči jinému dítěti či skupině (různé pomlouvání, zveřejňování fotografií a údajů bez vědomí oné osoby atd.)

Dále bychom rádi zdůraznili, že za mobilní telefony dětí neneseme odpovědnost a nebudeme řešit ztráty mobilů. Děti si nemají mobilní telefon kde nabít – elektrika je na chatkách z důvodu bezpečnosti vypnuta. Děti si mobilní telefon mohou uschovat ke svému vedoucímu, ale ten bydlí na chatě s dvěma dalšími a musí se podělit o dvě zásuvky – raději se věnujeme vašim dětem, než abychom jim nabíjeli telefony – navzdory tomu, co si některé děti myslí, to není naší povinností. Telefony mohou být dítěti zapůjčeny o polední klid, tedy cca mezi 13h až 14:30, kdy končí polední klid, jde se na svačinu, ze které hned navazuje táborový program. Používání mobilních telefonů mimo polední klid je zakázáno. Snad vám tento článek vysvětlil, proč si nepřejeme a nedoporučujeme vám, abyste dětem dávali mobilní telefon na tábor.