Mobilní telefony

V dnešní době má snad každé dítě svůj mobilní telefon. Pro rodiče je to určitě užitečná věc. Může kontrolovat své dítě, zda je v pořádku, v případě potíží se může dítě okamžitě spojit s rodiči. I přes to vás prosíme, abyste dětem na tábor mobilní telefon nedávali. V žádném případě nechceme omezovat kontakt rodičů s dítětem. V tomto článku bychom vám rodičům chtěli vysvětlit, proč není vhodné dětem mobilní telefon na tábor dávat. Pokračování textu Mobilní telefony

Historie LDT Smetánka

Historie LDT Smetánka

Dětský tábor ve Smetanově Lhotě vznikl v šedesátých letech minulého století. Jako pionýrský tábor byl  provozován odborovou organizací (tehdy ROH) Buzuluku Komárov, což je strojírenský podnik (gumárenské   stroje), slévárna (lavičky, sloupy veř.osvětlení, ploty, brány), výroba pístních kroužků atp. v Komárově,  nedaleko Hořovic (u Berouna). Vlastní tábor prošel několika úpravami a v osmdesátých letech minulého stole-  tí celkovou rekonstrukcí a modernizací. Tábor se vždy využíval i pro rodinou rekreaci pracovníků mateřského  podniku. Pokračování textu Historie LDT Smetánka

Stránky Letního dětského tábora ve Smetanově Lhotě v jižních Čechách, II. turnus.